Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

A Business Lingua Academy Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, azokat bizalmasan kezeli és minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát szavatolja.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak a kapcsolódó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II. Adatkezelési Alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény elrendeli
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

III. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Business Lingua Academy Kft. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Business Lingua Academy Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.1. Felhasználói adatbázis
A Business Lingua Academy Kft. online játékain való regisztráláskor a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk.
4.1.1 Online jelentkezés
Az adatkezelés célja: a jelentkező adott programon történő részvételi szándékának jelzése. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A Business Lingua Academy Kft. vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított a szolgáltatásról történő leiratkozásig.
4.1.2 Hírlevél
Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, születési adatok, lakhely
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig
A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a “Feliratkozom a hírlevélre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére. A hírlevél szolgáltatást a Business Lingua Academy Kft. a megadott email címre biztosítja, melyről a feliratkozás után visszaigazoló levelet küld, amely egy aktiváló linket tartalmaz. A feliratkozás az aktiváló linkre kattintás után történik meg.
A Business Lingua Academy Kft. rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél szolgáltatásra feliratkoztak. Ezen felül a Business Lingua Academy Kft. hírlevélküldő rendszere alkalmanként egyéb üzeneteket is küldhet.
A megadott adatok módosítását vagy a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást a felhasználó e-mailben jelezheti a info@ismerdmegmagyarorszagot.com címre küldött e-mailben.

IV. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Business Lingua Academy Kft. honlapjait kiszolgáló szerveren kerültek elhelyezésre.
A Business Lingua Academy Kft. a személyes adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Business Lingua Academy Kft. az adatkezelés során megőrzi 

 • a titkosságot
 • a sértetlenséget
 • a rendelkezésre állást

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülhetnek.

V. Az adatkezelő elérhetősége

 • A szolgáltató cégneve: Business Lingua Academy Kft.
 • Adatvédelmi biztos: Zöldi-Szabó Éva
 • A szolgáltató székhelye: 1125 Budapest, Alsó svábhegyi út 1/b, Hungary
 • A szolgáltató levélcíme: 1125 Budapest, Alsó svábhegyi út 1/b, Hungary
 • A szolgáltató telefonszáma:+36 20 987 5428
 • internet: www.ismerdmegmagyarorszagot.com

VI. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha kérdésed van, írj nekünk

Feliratkozás hírlevélre© 2018 ismerdmegmagyarorszagot.com