Bihari Csaba: Bence lovag és a Földrontó Sárkány

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon gazdag ország, annak egy nagyon gazdag királya. Ebben az országban minden megtermett, az emberek jól éltek, mindenki elégedett volt és boldog. Tudjuk azonban, hogy jó nem létezik rossz nélkül, fény árnyék nélkül és a boldogság után eljön néha a boldogtalanság is. Így lett a király gyönyörű országában is. Megjelent egy szörnyűséges hétfejű sárkány.
Először még csak innen-onnan jelentették az emberek, hogy baj van, de nem is vették komolyan. Pedig a Földrontó Sárkány egyre nagyobb, egyre gonoszabb lett. Végre a király kihirdette a tudósai körében, hogy vizsgálják meg a problémát és adjanak tanácsot mit lehetne tenni a sárkány pusztításának megakadályozására.
A tudósok adatokat gyűjtöttek, megfigyeltek, vizsgálódtak és végül elmondták a királynak az eredményt.
 • Felséges Uram!- mondta a legidősebb tudós- Sikerült a Földrontó Sárkányt megvizsgálnunk és a következőket állapítottuk meg: A szörnyetegnek 7 feje van. Minden feje külön életet él, és ami a legszörnyűbb, hogy mi emberek alkottuk a tudtunkon kívül.
 • Az első feje műanyagból van. A sok kidobott műanyagot mind megeszi és a hatalmasra nőtt fej megeszi a zöld termést, kiissza a folyókat.
 • A második feje füstöt okád, a sok gyárkémény füstjét és minden más káros füstöt összeszippantott és most okádja kifele, mérgezi a levegőt.
 • A harmadik feje tüzet lövell, száraz meleget ad, kiégeti a mezőket, meggyújtja az erdőket.
 • A negyedik feje mindig ennivalót keres, nem elégszik meg soha, mindig csak enne és enne.
 • Az ötödik fejének a szeme állandóan ég, mindig világít, a városaink lámpáinak fényét szedi össze és sötétséget okoz.
 • A hatodik feje egy robotfej, nem tudjuk mi irányítja.
 •  A hetedik feje a legnagyobb, összeszedi az összes papírt, amit használunk, a sok felesleges jelentést, amit a hivatalnokok küldenek neked.
A király nagyon megijedt, hogy milyen szörnyeteg támadta meg az országot, de végül s egy hatalmas birodalom vezetője volt, így intézkednie kellett.
 • Halljátok parancsom! Készüljön a hadseregem és pusztítsa el a szörnyeteget.
Így is lett volna, de a sereg neki sem tudott indulni, mert a papírokat, amin a parancsokat küldték a sárkány mind felszippantotta. A sok energiát, amit a korszerű harci gépek használtak, mind elhasználta, így azok el sem tudtak indulni.
A tábornokok rémülten szaladtak a hírrel a királyhoz.
 • Felséges Uram! Tehetetlenek vagyunk a sárkány ellen!
 • Mit tegyek? Mit tegyek? –jajveszékelt a király - Tudom már, kihirdetem, hogy aki legyőzi a sárkányt azé lesz a lányom és fele királyságom. Ha még marad belőle valamennyi.
Ekkor bejött a trónterembe a király legkisebb fia, Bence lovag. Odament az apjához és a fülébe súgott valamit. A király nem értette, mit is akar a gyermeke, de Bence újra a fülébe súgta a titkot. A király egy kicsit gondolkodott, aztán odament a kamaráshoz és neki is a fülébe súgta a titkot. Bence pedig a tudósok vezetőjének mondta el, amit kell. Lassan az egész palotában terjedt a hír és utána az egész birodalomban. Nem kellett papír a parancshoz, nem kellett füstöt okádó autó a hír elviteléhez, embertől-emberig haladt, hogy mit kell tenni mindenkinek a birodalomban. És az emberek látták, hogy a Sárkány ellen tenniük kell, mert nem lesz hol éljenek, így belekapaszkodtak a Bence lovag tervébe és mindenki csak egy kicsit tett a győzelem érdekében. Csak annyit, amennyi tőle telik, nem várta, hogy más tegye meg helyette.
Mit súgott Bence a király fülébe?
 • Édesapám, ne adjunk enni a sárkánynak! Senki sem a birodalomban!
Az emberek nem dobták el a műanyag zacskókat, nem használtak feleslegesen papírt, nem pocsékolták a vizet, az energiát. Mi történt? A sárkány éhen halt, elpusztult és az emberek hősként tisztelték Bence vitézt, aki először kezdte el a harcot a Földrontó Sárkány ellen, úgy, hogy elmondta a titkot mindenkinek.
A birodalom megmenekült és az emberek boldogan éltek a földön, míg meg nem haltak.
6 - 10 évesek

Bővebben

11-14 évesek

Bővebben

15 - 18 évesek

Bővebben

+18 évesek

BővebbenHa kérdésed van, írj nekünk

Feliratkozás hírlevélre© 2018 ismerdmegmagyarorszagot.com