Balázs István: Farkas Ferdinánd és a felnyergelt kakas

Egyszer volt hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, a selyemréten is túl, a kerek erdő közepén élt egy farkas család. A farkaskölykök is felnőttek már, igen szűkösen fértek el a házukban és az élelem is igen kevés volt. Egyszer azt mondja a legkisebb, Ferdinánd:
- Én elmegyek szerencsét próbálni, mert ezt a szegénységet nem bírom tovább elviselni!A szülei vissza akarták tartani, de nem sikerült, hajthatatlan volt. A testvérei kinevették, hogy úgy sem jár majd sikerrel. Erre ő ezt válaszolta nekik:
- Meglátjátok, hogy majd egy kakas hátán lovagolva, arannyal teli tarisznyával jövök vissza hozzátok!Azzal útra kelt. Ment-ment hegyeken- völgyeken át napokig. Mikor már nem bírta vinni a lába és már be is sötétedett lefeküdt egy fa alá. Reggel puskadörrenésre ébredt. Közelebb lopakodott, hogy megnézze, honnan jött a hang, akkor látja, hogy a király az utolsó töltényét használta el a puskájába. A király egy fa alatt ülve búslakodott és keserűen ezt mondta:
- Nagyon eltévedtem! Az utolsó reménységem, hogy meghallotta valaki ezt a puskalövést. Bármit megadnék annak, aki kivezet engem ebből a sűrű rengetegből! Három kívánságát is teljesíteném! A fiatal farkas meghallotta ezt és mivel nagyon jószívű volt, odament és ezt mondta:
- Majd én kivezetlek ebből a rengetegből! Ne félj tőlem, Farkas Ferdinánd vagyok!A király nagyon meglepődött a beszélő farkason, de nagy szorultságában úgy döntött jobban jár, ha hallgat arra, aki segíteni akar neki, még ha az egy farkas is. Bizonyára egy elvarázsolt erdőbe tévedtem, gondolta magában.
- Induljunk!- szólt Ferdinánd.Egy óra sem telt belé, már is az erdő szélén voltak. Ekkor Ferdinánd előállt az első kívánságával:
- Felséges királyom, innen már könnyen haza találsz, hiszen látszik a palotád tornya. Először csak annyit kérek tőled, hogy adj ennem, mert már három napja nem ettem semmit!Természetesen a király jószívvel adott a tarisznyájából sonkát, kolbászt és szalonnát a megmentőjének és ezt mondta:
- Igazán szerény kívánságod volt, halljam a második óhajodat!Megörült ennek a farkas és így szólt:
- Add nekem a birodalmad legnagyobb kakasát egy nyereggel, hogy ráülhessek, és azzal mehessek haza az enyéimhez. A testvéreimnek megígértem, hogy mindenképpen visszatérek hozzájuk.
- Ezt könnyen megoldhatjuk, az udvarmesterem felkutatja a legnagyobb kakasomat. Halljam a harmadik kívánságodat!- felelte a király.
- Végül egy tarisznya aranyat kérek tőled, hogy egy nagyobb házat építhessek a családomnak és ne éhezzünk többet.A királynak igazán tetszett Ferdinánd önzetlensége.
- Gyere velem a palotába és az udvari főkincstárnok kiadja a fizetségedet!A király állta a szavát, a palotába érve megkapta Ferdinánd a kakast a nyereggel, és a tarisznya aranyat. Rögtön felpattant a kakas hátára és haza nyargalt. Otthon a testvérei nem hittek a szemüknek, hogy az öccsük tényleg úgy tért haza hozzájuk, ahogyan az megígérte. Volt nagy öröm, a szülei nagyon büszkék voltak Ferdinándra. Szép nagy farkas-lakot építettek, ahol kényelmesen elfértek és többet nem kellett szűkölködniük.
 
 
Bp., 2022.02.21.
6 - 10 évesek

Bővebben

11 - 14 évesek

Bővebben

15 - 18 évesek

Bővebben

+18 évesek

BővebbenHa kérdésed van, írj nekünk

Feliratkozás hírlevélre© 2018 ismerdmegmagyarorszagot.com