Tornai Péter: A Vonat meg a Sín

Történt egyszer, hogy a Vonat meg a Sín rettenetesen összeveszett. Hogy már min azt már nem is tudom, de a lényeg hogy már egy álló napja pöröltek egymással. És természetesen mint ahogy az lenni szokott ilyenkor, egymás fejéhez vágtak minenféle gorombaságot.
Csak nem tudták abba hagyni, aztán már nem elég, hogy felemelték a hangjukat, de még szinte kiabáltak is egymással :
- Miii? Hogy Te fontosabb lennél mint Én ! – mondta a Sín – Ha én nem lennék, akkor Te ugyan hova jutnál el ?
- No, no! - válaszolt a Vonat – Ha én nem lennék, akkor Te minek lennél egyáltalán, sőt, lennél-e ? Ki futna rajtad, ki pöfögne naponta le és fel ? Arról nem is beszélve, hogy egész nap csak unatkoznál ha nem jönne arra senki ?
- Ha, ha!- replikázott a Sín – Nélkülem nem szállíthatnád az utasokat, egyik állomásról a másikra. Az én vonalaim bejárják az egész földet. A sok váltómmal meg minden Testvéremhez eljut-hatsz, akik repítenek a világ négy égtája felé.
- Te hatalmas tévedésben vagy ! Ha nem lennénk mi Vonatok, akkor állomások sem kellenének, az emberek meg megspórol-nának rengeteg vasat meg munkát, talpfákat és szegecseket. Nem kellene nekik állandóan javítgatni, hegeszteni, klampácsol-ni. Egyébként is, nekem vannak kerekeim, és ha akarnék akkor azon oda gurulnék ahova csak akarok !
- Júj, de nagy igazságot mondtál most ! – mondta szinte kiabálva a Sín, - No eredj ha tudsz, mert a Te kerekeid az én Síneimre vannak tervezve. Nélkülem nem jutnál messzebre néhány méternél !
- No Te vasfejű, most telibe találtad a szeget ! – Kiáltotta a Vonat, és mérgében füttyentett egy hatalmasat. – Te, aki azt hiszed magadról hogy kész technika csoda vagy, télen összemész, nyáron meg kitágulsz, no ez igen csak vicces. Arról nem is beszélve, hogy a Te párhuzamosaid, soha nem találkoznak a végtelenben. Úgy is nézel ki mint egy virtuális tünemény ! 
A Sín, a Vonat utolsó szavain már annyira megsértődött, hogy a bosszúságtól egyre jobban rázkódott. A Vonat meg csak úgy remegett a félelemtől és a dühtől. És ekkor egy hatalmas robajjal lerepült a Sínről. Nem lehet tudni hogy a Sín dobta –e le, vagy a Vonat ugrott egy nagyott, de egyszerre csak ott álltak egymással szemben, a méregtől elhomályosult szemmel. A vonat okádta a füstöt, a Sín pedig rázkódott, remegett, csak úgy csikorgott, a szegek és a talpfák repültek szerteszét.
 
No, gondolta a Vonat, itt az ideje, hogy kivívjam a függetlensé-gemet, és ha már így alakult, akkor el is indult, de hogy hova, azt nem tudta, mert eddig ezen neki nem kellett gondolkoznia. Hiszen a Sínek mindig vitték a következő állomásra.
De most mér ez nem is igen érdekelte. Majd Ő megmutatja ennek a pléhfejű Sínnek, hogy egyedül azt csinál amit csak akar.
 
De jaj, nem jutott messze ! Igaza volt a Sínnek, néhény lépésnyi gördülés után elakadt a homokos földben. Szinte belefurta magát a süppedős talajba. Nem baj, duzzogott, akkor sem oda megyek ahova a Sín vezet !- kiáltotta, majd egy hatalmasat füttyentett, pöfélkelte a gözt és a füstöt kifelé.
 
De a Sín se járt jobban. Egy darabig dudolgatott magában, de amikor kifogyott az ismert dalokból, és versekből, hamarosan unatkozni kezdett. Várta, leste, hogy mikor jön a következő Vonat végre. De a Vonat csak nem érkezett. Sem a volt barátja, sem egyéb Vonatok nem jöttek. Nem telt bele sok idő, az emberek gondolták, hogy ha nincs vasút - Vonat, akkor nem is kellenek a Sínek. És el kezdték felszedegetni apránként a Síneket.
 
Sajnos nem volt mit tenni, hiába sírt zokogott a Sín, vitték az olvasztókba, hogy készítsenek belőle az emberek maguknak mindenféle tárgyakat, eszközöket a mezőgazdasághoz, vagy az iparhoz.
 
De ahogy szedték széjjel a Síneket, és rakták halomba, egyszer csak észre vette a Sín, hogy ott a távolban áll magában magá-nyosan a Vonat. Lassan, ahogy kezdett visszatérni a hangja, szólította régi Barátját.
-Te, tee… hallasz engem ?
 
A Vonat is meglátta a Sínt. Apró mozdulatokkal megemelte a fejét, bár már régen volt amikor utoljára felfűtötték a kazánját, még maradt egy ici pici csöppnyi gőz a rendszerében. Halkan füttyentett, majd szinte síró hangon kérdezte a Sínt :
- Látod mit tettünk ? Hova jutottunk mind a ketten ? Milyen butaságon vitatkoztunk, és milyen ottrombán viselkedtünk egymással ?
- Igen, belátom, hogy nagyon gőgős voltam ! – Válaszolta a Sín.
- Mi lenne, ha megpróbálnánk mégegyszer! – Javasolta a Vonat. A Vonat szép lassan odakúszott a Sín mellé. Óvatosan ismét visszaka-paszkodott a régi helyére, majd először lassan gürdült előre, majd hátra. Ekkor az emberek észrevették, hogy a Vonat ismét a helyén van, ugyan kicsit poros, sáros, de még is csak a régi Vasszekér.
Nosza újra birtokba vették a Vonatot, felfűtötték a kazánt, vidáman fütyült a gőz a szelepeken, és lassan újra vágtába kezdett.......
Hát így volt ez, valamikor régen, amikor két egymásra utalt, egymás nélkül élni nem tudó veszekedett. Ma pedig a Vonat újra vidáman vágtat egyik állomásról a másikra, a Sín pedig újra boldogan dobog a Vonat alatt, és repíti a világ összes állomására.
Hallgasd Te is a zakatolásuk boldog ritmusát, a két elválaszthatatlan barátról.  

Bp., 2022.03.23.
6 - 10 évesek

Bővebben

11 - 14 évesek

Bővebben

15 - 18 évesek

Bővebben

+18 évesek

BővebbenHa kérdésed van, írj nekünk

Feliratkozás hírlevélre© 2018 ismerdmegmagyarorszagot.com