Fecser Zsuzsanna: A szeretet hatalma

Valaha a Fény Királysága álombéli szépségű ország volt. A jószívű és igazságos király szeretettel kormányozta az országot; alattvalói szerették és tisztelték őt, s békében éltek egymás mellett. Együttes erővel védték a természet kincseit; az ott élő állatok és növények szépsége legendás volt. A legfőbb érték a szeretet volt, ezért a szeretet őrei tartották fenn az egyensúlyt jó és rossz között. De aztán egy sötét éjszakán a királyság sorsa megpecsételődött. A fény legkiválóbb őre, a nagy boszorkány gonosszá vált, s átokkal sújtotta az országot: immáron földi pokollá, a Sötétség Királyságává vált. A kapzsivá, önzővé vált király elnyomásban tartja népét; alattvalói rettegnek tőle, és a földi értékeket háborúk és betegségek pusztítják: az állatok és növények elpusztulnak, az emberek pedig siralmas életet élnek, míg meg nem halnak.
Az emberek csak egy legendában bízhattak. Úgy tartják, a sötétséget csak a fény győzeti le. De ebben a világban, úgy látszott, már minden fényt felemésztett a sötétség. A szeretet a fény leghatalmasabb fegyvere, ezért a boszorkány gondoskodott arról, hogy egy ember se legyen képes szeretni. A szeretet őrei a táltos lovakká változtak, hogy kijátsszák a nagy boszorkányt. Ezen fenséges teremtények nemes lelkükkel védték a szeretetet a végsőkig.
Az utolsó őr táltos lóként lélekszakadva vágtatott a sötét erdőben. Nyomában a sötét lelkek vérfagyasztó sikoltásai hallatszottak. ő volt az utolsó teremtény, aki képes volt szeretni; egyedül az ő szívét nem tudta ellepni a sötétség, hiszen a nagy boszorkány legkiválóbb tanítványa volt. Az erdőből kiérve egy romos pajtával találta magát szemben, ami előtt egy fiatal, meggyötört lány keservesen sírt. A ló habozás nélkül odament hozzá, s a lány végighúzta gyenge kezét a ló kecses nyakán. A táltos ló jósága szeretetet ébresztett a lányban. Ebben a pillanatban a táltos ló és a lány eggyé vált: a szeretet átjárta a lány hideg, kihűlt szívét, és felbonthatatlan köteléket hozott létre. A sötét lelkek elérték őket; készen álltak arra, hogy elpusztítsák őket, de ahogy közelebb értek a lányhoz, erejüket vesztve szertefoszlottak.
A lány kitárta a kezeit az ég felé, szeméből könnycseppek csordultak ki, miközben a szeretet egyre erősebben elárasztotta testét, és átjárta a lelkét. Emlékképek ezrei villantak fel: szülei ragyogó arca, amikor először mondta nekik, hogy szereti őket, szeretett állatai és növényei, akikről boldogan gondoskodott; majd egy pillanattal később mindent elnyelt a sötétség, és teljesen egyedül maradt. A Fény Királyságában boldog élete volt, mert mindene megvolt, amit csak szeretni lehet ezen a világon, de a Sötétség Királysága mindent elvett tőle, amit valaha szeretett.
Mire kinyitotta a szemét, a nagy boszorkány értetlen arccal állt előtte. Pontosan tudta, mi történik: a lány szívében a szeretet egyre gyarapodott, s bármelyik pillanatban elérheti azt a pontot, hogy kihat a környezetére is, és megtöri az átkát.
-Azt hiszed, érdemes a szeretetért élni. Én egész életemben a szeretetet szolgáltam, de miután felfedtem érzésemet a királynak, ő nem viszonozta a szerelmem. Ezért átokkal sújtottam a királyságát, és eltöröltem a szeretetet. Elpusztítottam az őröket, hogy ne törhessék meg az átkom, de életem legnagyobb hibája volt a tanítványomat utolsónak hagyni. Érzem, immáron benned él az általa hordozott szeretet. Így tehetek másként: meg kell ölnöm téged!
-Nem győzheted le azt, amit nem tudsz irányítani. Nem ismered a szeretet hatalmát. Azt hiszed, a sötétség erősebb a fénynél, de tévedsz. Nem kell mást tennem, csak szeretnem! Nem tudsz végezni velem, mert a szeretet mindent legyőz!
A következő pillanatban a lány szívéből hatalmas fénysugárként előtört a szeretet. A végtelen erő megtisztította a királyságot a sötétség átkától egyszer s mindenkorra, és ettől kezdve mindenki békében élt, míg meg nem halt.
6-10 évesek

Bővebben

11-17 évesek

Bővebben

18+

BővebbenHa kérdésed van, írj nekünk

Feliratkozás hírlevélre© 2018 ismerdmegmagyarorszagot.com